How to prepare the home electrical system for electric?

Jak przygotować domową instalację elektryczną pod kątem samochodu elektrycznego?

Zrozumienie Mocy Przyłącza Domowego

Każde gospodarstwo domowe posiada określoną moc przyłącza elektrycznego, zazwyczaj oscylującą wokół 15 kWh. Oznacza to, że suma mocy wszystkich jednocześnie używanych urządzeń nie powinna przekraczać tej wartości. Przykładowo, używając czajnika o mocy 1kW, wykorzystujemy jedną piętnastą dostępnej mocy.

Wybór Ładowarki do Samochodu Elektrycznego  

Zależnie od tego, czy samochód elektryczny posiada ładowarkę 1-fazową czy 3-fazową (i jej moc, np. 3,7/7,4/11kWh itd.), należy odpowiednio dopasować ładowarkę domową oraz moc przyłącza.  Moc ładowarki pokładowej samochodu można sprawdzić w instrukcji auta.

Dostępne są różne rodzaje ładowarek, w tym:

 • Gniazdkowa, 1-faza 16A - 3,7 kW
 • Siłowa, 1-faza 32A - 7,4 kW
 • Siłowa, 3-fazowa 16A - 11 kW
 • Siłowa, 3-fazowa 32A - 22 kW

Dostosowanie Mocy Przyłącza

Przy mocach przyłączeniowych typowych dla domów jednorodzinnych (np. 15 kW), wybór ładowarki ma kluczowe znaczenie. Na przykład, używając ładowarki 1-fazowej 7,4 kW, przekraczamy dostępną moc na jednej fazie (5 kW), co wymaga dostosowania mocy przyłącza.

Dobór Przewodów Instalacyjnych

Na podstawie amperażu wybranej ładowarki i długości przewodu od rozdzielni, elektryk z odpowiednimi uprawnieniami powinien dobrać przekroje żył przewodów. Minimalne wartości to:

 • Dla 16A: 2,5mm
 • Dla 32A: 6mm

Zabezpieczenia w Rozdzielni

Zaleca się, aby ładowarka do auta elektrycznego była podłączona do dedykowanego obwodu elektrycznego z zabezpieczeniami:

 • Nadprądowymi typu S dla każdej z faz (bezpiecznik 16/32A, charakterystyka B)
 • Różnicowo-prądowym (RCD Typu A) z detekcją prądu stałego

Istotność Uziemienia

Większość ładowarek wymaga prawidłowo działającego uziemienia. Niektóre modele mogą również nie działać, jeśli faza i neutralny przewód są zamienione miejscami.

Dodatkowe Aspekty do Rozważenia

 

 • Planowanie przyszłych potrzeb: Rozważ możliwość zwiększenia mocy przyłącza ponad bieżące potrzeby, aby zapewnić elastyczność na przyszłość.
 • Inteligentne systemy zarządzania energią: Rozwiązania te mogą optymalizować zużycie energii, zwłaszcza przy korzystaniu z innych urządzeń o wysokim poborze mocy.
 • Zastosowanie energii odnawialnej: Instalacja paneli słonecznych może zwiększyć niezależność energetyczną i zmniejszyć obciążenie sieci podczas ładowania samochodu.
 • Uwzględnienie warunków lokalnych: Specyfika instalacji elektrycznej może się różnić w zależności od lokalnych przepisów i standardów.
 •  

   

  Podsumowanie

  Przygotowanie instalacji elektrycznej w domu do obsługi samochodu elektrycznego wymaga rozważnego planowania. Obejmuje to zrozumienie dostępnej mocy przyłączeniowej, wybór odpowiedniej ładowarki, dostosowanie instalacji, oraz zapewnienie bezpieczeństwa poprzez właściwe zabezpieczenia i uziemienie. Warto także pomyśleć o przyszłych potrzebach i potencjalnym wykorzystaniu energii odnawialnej.

   

  Powrót do blogu